Storeide forsamlingshus, onsdag 7. oktober og onsdag 21. oktober kl. 1200 til 1800.

I år gjennomfører vi massevaksinering på Storeidet forsamlingshus. Det vil bli avholdt på onsdag  7. og 21 oktober. Fra 12 til 18. begge dager. Vi vil ha god kapasitet, det er ikke nødvendig å bestille timer, vaksinering gjøres fortløpende etter «drop inn» metoden. Om det skulle oppstå kø, ber en om at folk venter i bilen til det er ledig kapasitet. Det vil være god plass til observasjon.

Til forskjell fra tidligere år mottar kommunene vaksinen gratis for de som er i risikogruppen, og det vil koste kun 50 kr å vaksinere seg hos oss, samme som legekontoret. For dem som har frikort vil det være helt gratis.

Følgende er definert som risikogruppe for influensa, og vil stå i fare for å kunne får et alvorlig forløp, ved evt. Smitte.

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell