Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Leknes Legesenter

Velkommen til vår hjemmeside.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestillinger via SMS på denne siden. Bruk de blå linkene på høyre side her -->

Her kan du bestille timer, resepter og andre henvendelser som ikke er akutte. Vi gjør oppmerksom på at sms`er besvares fortløpende og maks inntil 2 arbeidsdagers behandlingstid.                               

Du vil i tillegg finne en del informasjon om oss her.

Utover dette er du velkommen til å ta kontakt på telefon eller direkte oppmøte hos oss, om du ønsker. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.                   

Velkommen til oss.

 

 

Turister/pasienter uten fastlege.

Vi har to legekontor her på Vestvågøy, og turister/pasienter uten fastlege blir oppdelt utifra måneden de er født.

Lofotleger har Januar til og med Juni.

Leknes Legesenter har Juli til og med Desember.

Disse pasientene har kun krav på akutt legehjelp. 

Tourists/patients without GP in Vestvågøy.

In Vestvågøy we have two doctor offices.

Lofotleger will take care of patients born January to June. Phone number: +47 763 03 400

Leknes Legesenter will take care of patients born July to December. 

These patients will only receive emergency medical care. Aktuelt

Ventetid og prioritering

13. mars 2020

Hele Norge er nå under omstilling og store tiltak er iverksatt for å prøve å beskytte oss mot coronaviruset.

Vi ber våre pasienter ta kontakt per telefon og SMS og unngå personlig oppmøte. Vi beklager at det kan være mye ventetid på telefonen og vi gjør alt vi kan for å få svart alle.

Ved avtalt oppmøte eller time SKAL du møte max 5 minutter før avtalt tid. Dette er for å unngå store folkemengder på venterommet. 

Husk hold avstand, bruk hånddesinfeksjon før og etter besøk og ta ansvar for deg selv og andre. Vi har også merket opp på venterommet hvilke stoler som ikke skal brukes. 

Nytt fra 12.08.20: ved ønske om testing tar du selv direkte kontakt med legevakten på telefon 116 117

 

Svar på noen spørsmål ang coronavirus:

 • Ved karantene anbefales det at du bruker egenmelding. Hvis du ikke kan bruke egenmelding tar du kontakt for sykemelding.
 • Pr i dag er ikke anbefalingene å sykemelde personer som er i risikogruppen
 • se forøvrig: www.fhi.no for mer utfyllende opplysninger

 

Oppdatert 17.08.20

CORONAVIRUS

13. mars 2020

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte.

Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legevakten per telefon: 116117 (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. 

Tlf Legevakt: 116117. 

Tlf Leknes Legesenter: 760 56 400

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015

 

English

Coronavirus

In case of suspected coronavirus, we ask that you DO NOT show up unannounced at the doctor's office. This is to prevent or limit any spread of infection. We advise patients to stay updated on the Public Health Institute's website for the latest information on the coronavirus. There are also updated travel advice and information on who to test for coronarvirus infection. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

If you meet the criteria for testing for coronavirus, contact your emergency room by phone, not unannounced attendance. An agreement will then be made with you about where and how to test. If you have any doubts about whether you should be tested or have other questions, contact us by phone.

Emergency room 116117 or 760 56 400. You can allso call virus information phone 815 55 015

Thank you

Pneumokokkvaksine

13. mars 2020

Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax i Norge. FHI har gått ut med retningslinjer for hvem som skal få bestille disse vaksinene.

Det er kun pasientene med disse indikasjonen som skal få ekspedert resept:
 •     Hivinfeksjon / AIDS
 •     Stamcelletransplantasjon
 •     Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 •     Cerebrospinalvæskelekkasje
 •     B-cellesvikt
 •     Hematologisk kreft (leukemi, lymfom,     myelomatose)
 •     Organtransplantasjon
 
En slik vaksine kan bidra til å forebygge at pasienter får en ekstrainfeksjon om de blir smittet av coronaviruset.
Det er nå fritt for denne vaksinen i Vestvågøy Kommune og det er ikke mulig og bestille mer fra levreandør. Vi kommer ut med mer informasjon så snart vi vet noe. 

Influensavaksinering høsten 2020

23. september 2019

Vi er startet med årets influensavaksinering

Årets influensavaksine koster 230,-

Pneumovax (vaksine mot lungebetennelse) koster 500,-

For begge vaksinene: 630,-

Ta kontakt pr.tlf eller kom innom for vaksinering.

Infeksjoner / vaksinering

Influensavaksinering: Råd om hvem som bør vaksineres kan variere noe fra år til år. 

Disse bør vaksineres mot sesonginfluensa

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjerte - eller lungesvikt
 • Voksne og barn med påvist nedsatt motstandskraft mo infeksjoner.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

 NB:ved vaksinering ber vi om at du venter 20 minutter etter vaksinen er satt

 

Antibiotikaresistens

14. mai 2018

Antibiotikaresistens er idag en realitet. Situasjonen er såpass reell og alvorlig at blant annet Verdens Helseorganisasjon (WHO, World Health Organization) har igangsatt diverse tiltak i denne kampen. I Norge har Helse og omsorgsdepartementet laget en handlingsplan for å redusere unødig bruk av antibiotika i Norge. 

Dersom du kommer til fastlegen/legevaktslegen med symptomer på infeksjon vil legen vurdere hvorvidt antibiotika (eller annen behandling) er nødvendig for å forhindre forverring eller kurere deg. Mange infeksjoner er selvbegrensende og går over av seg selv uten noen form for behandling. 

For å redusere bruken av antibiotika på legekontoret er det viktig at pasienten har forståelse for når man behandler og når man avstår fra å behandle infeksjonssymptomer med antibiotika. De hyppigste infeksjonssykdommene der det anbefales å avvente/ikke behandle med antibiotika er ukompliserte urinveisinfeksjoner, mellomørebetennelser, bihulebetennelser, bronkitter, halsinfeksjoner, øyekatarr, neglinfeksjoner.

Det du kan gjøre selv er å oppvaksinere deg ved behov, ta forholdsregler når du er ute og reiser samt lar deg behandle i utlandet, god hånd- og hostehygiene og ikke minst følge antibiotikabehandlingen som legen din har skissert (dette vil si fullføre kur selv når du føler deg bedre samt aldri ta antibiotika som du har liggende hjemme før lege er konsultert).

På denne måten skal vi klare å redusere bruken til det strengt nødvendige.

Dersom du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

Antibiotikaresistens FHI

Handlingsplan

WHO

Mikrober NHI

Dokumentar "Når antibiotika ikke virker"