Hele Norge er nå under omstilling og store tiltak er iverksatt for å prøve å beskytte oss mot coronaviruset.

Ved Leknes Legesenter har vi delt personalgruppen inn i to, for å begrense muligheten for at alle skal bli syke/være i karantene samtidig. Dette betyr at vi har mindre kapasitet på timer og det blir daglig gjort en prioritering om hvem som skal inn på legekontoret.

OBS! De legene som jobber hjemmefra, ringer sine pasienter fra SKJULT NUMMER. 

Vi ber våre pasienter ta kontakt per telefon og SMS og unngå personlig oppmøte. Vi beklager at det kan være mye ventetid på telefonen og vi gjør alt vi kan for å få svart alle.

Svar på noen spørsmål ang coronavirus:

  • Ved karantene anbefales det at du bruker egenmelding. Hvis du ikke kan bruke egenmelding tar du kontakt for sykemelding.
  • Pr i dag er ikke anbefalingene å sykemelde personer som er i risikogruppen
  • Har du vært i utlandet, skal du rett i hjemmekarantene med tilbakevirkende kraft fra 27.02.20. Dette gjelder også om du har vært sør for Dovre, da med tilbakevirkende kraft fra 10.03.20. Det er ikke behov for å ta kontakt med legekontoret, bortsett fra hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

 

Oppdatert 23.03.20