Hele Norge er nå under omstilling og store tiltak er iverksatt for å prøve å beskytte oss mot coronaviruset.

Vi ber våre pasienter ta kontakt per telefon og SMS og unngå personlig oppmøte. Vi beklager at det kan være mye ventetid på telefonen og vi gjør alt vi kan for å få svart alle.

Ved avtalt oppmøte eller time SKAL du møte max 5 minutter før avtalt tid. Dette er for å unngå store folkemengder på venterommet. 

Husk hold avstand, bruk hånddesinfeksjon før og etter besøk og ta ansvar for deg selv og andre. Vi har også merket opp på venterommet hvilke stoler som ikke skal brukes. 

Nytt fra 12.08.20: ved ønske om testing tar du selv direkte kontakt med legevakten på telefon 116 117

 

Svar på noen spørsmål ang coronavirus:

  • Ved karantene anbefales det at du bruker egenmelding. Hvis du ikke kan bruke egenmelding tar du kontakt for sykemelding.
  • Pr i dag er ikke anbefalingene å sykemelde personer som er i risikogruppen
  • se forøvrig: www.fhi.no for mer utfyllende opplysninger

 

Oppdatert 17.08.20