Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte. Ved spørsmål om Covid-19: ønske om testing eller spørsmål om vaksine, ring 477 53 670.

Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om vaksine. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

English

Coronavirus

If Coronavirus is suspected, we ask that you do NOT show up unannounced at the doctor`s office. This is to prevent or limit any infection. For questions about Covid-19: requests for testing or questions about vaccines, call +47 477 53 670