Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax i Norge. FHI har gått ut med retningslinjer for hvem som skal få bestille disse vaksinene.

Det er kun pasientene med disse indikasjonen som skal få ekspedert resept:
  •     Hivinfeksjon / AIDS
  •     Stamcelletransplantasjon
  •     Anatomisk eller funksjonell miltmangel
  •     Cerebrospinalvæskelekkasje
  •     B-cellesvikt
  •     Hematologisk kreft (leukemi, lymfom,     myelomatose)
  •     Organtransplantasjon
 
En slik vaksine kan bidra til å forebygge at pasienter får en ekstrainfeksjon om de blir smittet av coronaviruset.
Det er nå fritt for denne vaksinen i Vestvågøy Kommune og det er ikke mulig og bestille mer fra levreandør. Vi kommer ut med mer informasjon så snart vi vet noe.