I fjor passerte eg ordinær pensjonsalder og må få bort meir av kvelds,natt og helgarbeid.Det betyr reduksjon av lista. Eg har venta til at alle listene i kommunen nå har faste legar.

Dette vert gjort av HELFO som tar ut tilfeldig 200 innbyggjarar. Desse blir gitt atomatisk plass på anna liste i kommunen. Reduksjon skjer frå 1 mars

Dessverre vil pasientar som eg har kjent i mange år forlate kontoret mitt.Det beklagar eg. Dei har lært meg mykje om livet og blir sakna.

Eg likar arbeidet mitt og blir enda ei tid framover, men arbeidsmengda måtte ned