Vi er startet med årets influensavaksinering

Årets influensavaksine koster 230,-

Pneumovax (vaksine mot lungebetennelse) koster 500,-

For begge vaksinene: 630,-

Ta kontakt pr.tlf eller kom innom for vaksinering.

Infeksjoner / vaksinering

Influensavaksinering: Råd om hvem som bør vaksineres kan variere noe fra år til år. 

Disse bør vaksineres mot sesonginfluensa

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjerte - eller lungesvikt
 • Voksne og barn med påvist nedsatt motstandskraft mo infeksjoner.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

 NB:ved vaksinering ber vi om at du venter 20 minutter etter vaksinen er satt