Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legetimen

Legetimen: 

Det er avsatt 20 minutter til en pasientkonsultasjon. Grunnet denne begrensningen er det nødvendig at man tidlig under konsultasjonen avklarer hvilken/hvilke problemstilling/er som skal taes opp. Dette for å utnytte tiden man har til rådighet maksimalt. Du kan enten forberede en liste over dine problemstillinger med en prioritert rekkefølge, eller så kan du og din lege sammen finne ut hvilke problemstillinger som burde prioriteres. Det kan hende at legen har en helt annen prioriteringsrekkefølge enn det du har. Det som man ikke rekker å gjøre iløpet av konsultasjonen taes opp en påfølgende konsultasjon.

 

Vi opererer iløpet av en arbeidsdag med ulike typer timer: planlagte timer, øyeblikkelig hjelp (time samme dag), hastetimer (time innen 1 uke), kontrolltimer og sykemeldingstimer (oppfølgingstimer av sykemeldte).

 

Venterom:

Du møter til avtalt tidspunkt for din legekonsultasjon (eller annet møte på legekontoret). Dersom du er forsinket setter vi pris på om du ringer inn og gir beskjed. Du vil bli ropt opp av legen/helsesekretær når det er din tur.

 

Ventetid: 

Grunnet virksomheten på et legekontor er det mye som skjer i kulissene som pasientene på venterommet ikke ser. Det være seg telefoner, ambulanser, utrykning, pasienter som må taes akutt utenom timer mm. Videre er ikke alltid 20 minutter nok for å avklare diagnoser og videre forløp, behandling ol. Dette resulterer dessverre i ventetid. Vi jobber hardt for å unngå unødvendig ventetid og setter pris på forståelse.

 

Legene har ulik ventetid for planlagt time. Dette skyldes flere faktorer: ulik listelengde, ulik sammensetning av pasienter på listene (demografi), møtevirksomhet,  kommunale bistillinger, legevakt og fri etter vakt, kurs og videreutdanning, permisjon, ferie mm. Dersom du har akutt behov eller snarlig behov for legetime vil vi gjøre alt vi kan for å få deg inn på time snarest.

 

Uteblitt time:

Dersom du ikke kan møte til avtalt time, eller uteblir av annen grunn, og ikke gir beskjed minst 24 timer før timen vil du bli fakturert. Dette gjelder også dersom du har frikort eller er barn under 16 år.