Aktuelt


Fastlege Jan Hana går av med pensjon

7. mars 2022 kl. 10:42

Eg går av med pensjon 1. juni i år. Min kollega Kristian Thomassen blir då ny fastlege for lista.

Fram til då skal vi begge ivareta pasientane, Kristian  3 dagar i veka og eg 2 dagar.

Vil med dette takke for all tillitt og samarbeid i 24 år.

Jan Hana

                                             

Munnbind

3. desember 2021 kl. 12:00

Helsedirektoratet anbefaler fortsatt bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 

 

Influensavaksinering i Vestvågøy sesongen 2021-2022

28. september 2021 kl. 11:54

 

Tidspunkt

Vestvågøy kommune vil tilby influensavaksinering gjennom samme system som for koronavaksinering og starter så snart vaksinene ankommer kommunen. Slik det nå ser ut vil vi avholde vaksinering uke 42 og 44. Vi vil legge ut nærmere informasjon fortløpende.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene som har fulgt koronapandemien, har sesonginfluensaen omtrent uteblitt siste to år. Dette har medført at vårt immunsystem ikke har kunnet forberede seg godt til kommende varianter av influensavirus. Pandemiens tiltak har gitt oss en såkalt «immunologisk gjeld».

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

(kilde: Folkehelseinstituttet)

Pris:

Vaksinering er i år gratis for de som er i risiko-/målgruppen.

Andre som ønsker å ta influensavaksine:

De som ikke er i målgruppen, men som likevel ønsker å ta årets influensavaksine kan gjøre dette på apoteket. Pris kr. 400. Mer info om bestilling kommer.

Hygiene

For øvrig blir det viktig i år, som i fjor, at alle overholder god håndhygiene og holder seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Sammen med vaksinering vil dette kunne holde den generelle sykdomsbyrden nede og vi kan skåne de mest sårbare blant oss for luftveisinfeksjon – enten den er forårsaket av korona, influensa eller andre luftveisvirus. 

 

CORONAVIRUS

13. mars 2020 kl. 11:36

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte. Ved spørsmål om Covid-19: ønske om testing eller spørsmål om vaksine, ring 477 53 670.

Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om vaksine. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

English

Coronavirus

If Coronavirus is suspected, we ask that you do NOT show up unannounced at the doctor`s office. This is to prevent or limit any infection. For questions about Covid-19: requests for testing or questions about vaccines, call +47 477 53 670

Åpningstider

Mandag: 08.30-15.00

Tirsdag: 08.30-15.00

Onsdag: 08.30-15.00

Torsdag: 08.30-15.00

Fredag: 09.30-15.00

Telefontid: 08.30-14.00 (Fredager fra 09.30)

Laboratoriet: 08.30-13.30 (Fredager fra 09.30)

Lunsj: 12.00 - 12.45


Adresse

Leknes Legesenter
Origo 2. etg
Vis kart

Kontakt oss

Leknes Legesenter
Rådhusgata 6
8370 Leknes

Telefon: 760 56 400
Akutt: 760 82 499